Blog

Veranderingen in de (uitlezings)voorwaarden

De voorwaarden zijn op de volgende punten aangepast:

  • Natuurlijk de naamsverandering van Enerlogic naar Enelogic.
  • Slimme meter uitlezing is enkel toegestaan voor de energieverbruiker van het adres, ook moet de persoon die de slimme meter uitleest de energierekening betalen. Dit is nu expliciet vermeld.
  • Bij een verhuizing naar een woning met een silmme meter, mag de installatiedatum nooit voor de datum van overdracht liggen.
  • Bij een verhuizing naar een andere woning, moet de slimme meter uitlezing voor de overdracht worden opgezegd.
  • Kijk voor de volledigheid op onze pagina's over privacy en de voorwaarden

comments powered by Disqus