Privacybeleid - versie 1.1.0

Versie
1.1.0
Gepubliceerd op
2018-05-23
Treed in werking op
2018-05-26

1. Ons privacy beleid

Binnen Enelogic, vinden we privacy enorm belangrijk. Wij zullen daarom uitsluitend gegevens verwerken die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening. Daarbij gaan we altijd zorgvuldig om met persoonsgegevens die we hebben verzameld. We zullen ook nooit jouw persoonsgegevens met derden delen en gebruiken voor commerciële doeleinden.

Ons privacy beleid is van toepassing op het gebruik van onze website en de daarbij behorende diensten van Enelogic. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 25-05-2018 en met het publiceren van deze nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Het doel van dit privacy beleid is om inzicht te geven in welke persoonsgegevens van onze gebruikers door ons worden verzameld en waar deze gegevens precies voor worden gebruikt. Daarbij willen we ook inzicht geven in met wie en onder welke voorwaarden, deze gegevens worden gedeeld. Ook beschrijven we hoe we de persoonsgegevens opslaan en hoe we deze gegevens beveiligen. Daarbij wordt er in dit privacy beleid ook beschreven waar onze gebruikers recht op hebben betreft de persoonsgegevens die we opslaan.

2. Definities

Voordat we dieper op ons privacy beleid ingaan, zouden we graag eerst wat definities willen uitleggen.

Klant: Elke natuurlijke of rechtspersoon welke inloggegevens voor het energieplatform ontvangt of het energieplatform bezoekt.

Persoonsgegevens: Hiermee bedoelen we ieder gegeven dat informatie geeft over een natuurlijk persoon. Met deze gegevens is het dus mogelijk om de identiteit van een natuurlijk persoon vast te stellen op een indirect of directe manier. Dit kan bijvoorbeeld een naam of email adres zijn.

Geaggregeerde data: Niet persoonlijk identificeerbare data. Deze data is namelijk geanonimiseerd.

Dienst: De diensten die Enelogic aanbiedt via het energieplatform. Deze diensten bestaan onder meer uit het geven van inzicht in energieverbruik en hierop afgestemde bespaaradviezen.

Enelogic: Dat zijn wij, ingeschreven onder KvK nummer 64140172.

Online energie platform: Is de plaats waar de diensten van Enelogic worden geleverd. Dit gebeurt via de website enelogic.com of subdomeinen hiervan.

3. Waarom en welke persoonsgegevens slaan we op?

Om onze diensten succesvol uit te kunnen voeren, moeten we bepaalde persoonsgegevens van onze gebruikers opslaan. Zo slaan we persoonlijke data en niet persoonlijk identificeerbare data op. Dit is bijvoorbeeld een naam, (email) adres en de uitlezingsdata van de slimme meter of YouLess wanneer van toepassing.

De reden waarom we deze persoonsgegevens opslaan is om het mogelijk te maken om onze gebruikers te helpen met hun energiemonitoring op ons online energie platform. Zonder het opslaan van die gegevens, is het niet mogelijk om onze diensten aan onze gebruikers te leveren. De persoonlijke data zullen we nooit zonder jouw toestemming delen met derden. Wel gebruiken we niet persoonlijk identificeerbare data (geaggregeerde data) voor statistiek doeleinden.

We verzamelen binnen Enelogic de persoonsgegevens van klanten gedurende de volgende activiteiten:

 • Wanneer er een product en/of dienst wordt aangeschaft;
 • Als er contact met support wordt opgenomen.

4. Wetgeving

Gedurende het verwerken van de verkregen persoonsgegevens, houden we ons te allen tijde aan de wet. Wij zullen de gegevens uitsluitend voor de genoemde doeleinden in artikel 3 van dit privacy beleid gebruiken. Daarbij zullen we de klant altijd om toestemming vragen mochten we de gegevens voor andere of meer doeleinden willen gebruiken. We zullen ook de verkregen persoonsgegevens altijd verwerken op een transparante en zorgvuldige manier.

5. Toegang tot je persoonsgegevens

Aangezien de persoonsgegevens jouw eigendom zijn en altijd zullen blijven, heb je het recht om aan ons te vragen welke gegevens we precies verwerken. Mochten we een dergelijk verzoek ontvangen, dan zullen we binnen 14 dagen reageren. Daarbij hebben onze klanten ook het recht aan ons te verzoeken hun persoonsgegevens af te schermen, te verbeteren, aan te vullen en om te verwijderen. In dat geval, verwachten we natuurlijk wel dat de klant aan ons laat weten welke van deze acties gewenst is. Wij zullen dan binnen 14 dagen op dit verzoek reageren.

Daarbij willen we nog verschillende andere mogelijkheden bieden om je toegang te geven tot de persoonsgegevens. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om via ons online energie platform zelf, de data te exporteren via een CSV, PDF, PNG of JPEG bestand. Daarbij is het overigens ook mogelijk om een koppeling met onze API te maken. Hiermee is het dus mogelijk om toegang te krijgen tot je verbruiksgegevens. Meer informatie over het koppelen via onze API pagina. Mochten onze klanten nog aanvullende informatie willen ontvangen, dan kan dit via ons contactformulier op de website. Na ontvangst, zullen we het verzoek binnen 30 dagen in behandeling nemen.

6. Beveiliging van deze data

Intern treffen we verschillende organisatorische en technische maatregelen om de persoonsgegevens te beveiligen. Zo nemen we de volgende maatregelen om deze gegevens te beveiligen:

 • Domeinen en sub-domeinen worden waar mogelijk beveiligd met SSL-certificaten;
 • Privacygevoelige data wordt waar mogelijk versleuteld opgeslagen;
 • Er worden diverse firewalls gebruikt om misbruik te voorkomen;
 • Actieve monitoring en logging om pogingen tot misbruik te voorkomen;
 • Onze servers bevinden zicht enkel binnen de EER (Europese Economische Ruimte). Zo gebruiken we de servers van Digital Ocean (Amsterdam) en Amazon (Ierland);
 • Zoveel mogelijk subverwerkers binnen EER en anders minimaal voldoen aan de Privacy Shield

7. Gebruik van cookies

Via onze Enelogic website, maken we gebruik van cookies. Op de meeste websites wordt er gebruik gemaakt van cookies. Als een website cookies opslaat, wordt er in feite een klein tekstbestandje op de bezoeker zijn computer geplaatst door het systeem van de website. Zo’n cookie bevat namelijk specifieke informatie betreft het bezoek aan de website. Hierdoor is het bijvoorbeeld mogelijk om ingelogd te blijven tijdens een sessie op het online Enelogic energie platform. Daarbij gebruiken we cookies ook voor de volgende doeleinden:

 • Onze marketingactiviteiten te verbeteren;
 • Onze website te optimaliseren doormiddel van het verkregen inzicht in het gebruik van de website door het gebruik van cookies;
 • De sessies op de website succesvol te laten verlopen.

Als Enelogic gebruiker is het ook mogelijk om de cookies te weigeren en/of te blokkeren. Het is wel belangrijk om te beseffen dat het uitschakelen van onze cookies ervoor kan zorgen dat bepaalde onderdelen van de Enelogic website minder goed werken.

8. Google Analytics

Via de Google Analytics website, analyseren we hoe onze website gebruikt wordt en hoe we onze website dus kunnen verbeteren in de toekomst. Google Analytics is vooral enorm waardevol voor ons om onze website nog efficiënter in te richten voor de gebruikers van het online energie platform.

Op basis van de gegevens die Google Analytics opslaat, is er niet een bepaald persoon te herleiden. Dit houdt dan ook in dat deze gegevens geen persoonsgegevens zijn. Zo geeft Google Analytics bijvoorbeeld aan hoeveel mensen onze website bezoeken. Meer informatie is te vinden in het Privacy beleid van Google. Het is natuurlijk ook mogelijk om niet te verschijnen in het Google Analytics overzicht via de Google Analytics Opt-out Browser Add-on.

9. Wijzigingen in het privacy beleid

Enelogic behoudt te allen tijde het recht om het privacy beleid aan te passen. Op deze pagina is altijd de meest recente versie van ons privacy beleid te vinden.

Mochten er nog vragen en/of verzoeken zijn omtrent ons privacy beleid, dan kan dit kenbaar worden gemaakt door een e-mail naar het volgend e-mailadres te sturen: support@enelogic.com.

Versies: